Soiton- ja laulunopetus

Musikessa voit harrastaa rennossa ilmapiirissä vaikka vain omaksi iloksesi, tai valmentautua tavoitteellisesti kohti ammattiopintoja. Meillä ei ole pääsykokeita, joten kaikki halukkaat pääsevät oppilaiksi, mikäli oppilaspaikkoja on vapaana.

Opetusaineet

Opetusaineitamme ovat:

Piano
Viulu
Huilu
Sello
Alttoviulu
Kontrabasso
Klassinen kitara
Sähkökitara
Kanteleet
Rummut ja muut lyömäsoittimet
Basso
Pop-jazz-laulu
Klassinen laulu
Bändiopetus aikuisille ja lapsille
Orkesteri ja kamarimusiikki, improvisaatio
Ukulele

Musiikin hahmotusaineet

Musiikin hahmotusaineissa opiskellaan musiikin teoriaa ja säveltapailua. Opetus sisältyy lukukausimaksuun. 

Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opiskelussa tavoitteet määrittyvät usein oppilaiden henkilökohtaisten tavoitteiden pohjalta. Yhteismusisointi ja ryhmäopetus sopivat hyvin yleisen oppimäärän oppimistyyleiksi. Opinnot voivat rakentua erilaisista kokonaisuuksista tai niissä voi keskittyä syventämään osaamistaan yhdessä oppiaineessa.

Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukainen opetus on tavoitteellista ja sen pohjalta tähdätään korkeatasoiseen instrumentin hallintaan ja mahdollisesti ammattiopintoihin. Laajan oppimääräin mukaiset opinnot muodostavat varhaisiän musiikkikasvatuksen, musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnoista.

Suzuki-osasto

Suzuki-osaston opetuksessa käytetään lapsilähtöistä suzuki-menetelmää, joka on japanilaisen viulupedagogin, Shinichi Suzukin luoma. Koska menetelmä perustuu musiikin kuunteluun ja alkeisharjoitukset motorisesti helposti toteutettaviin tekniikkaharjoituksiin, voi harrastuksen aloittaa jo 3-4 –vuotiaana.

Suzuki-opetusta tarjotaan tällä hetkellä viulussa ja alttoviulussa. Opetusta voidaan myös järjestää pianon-, sellon- ja huilunsoitossa.

Opetussuunnitelma

Musiken opetussuunnitelman pääset lukemaan täältä