Musiikkileikkikoulu ja soitinvalmennus

DSC8591

Muskari on täynnä musiikin oppimisen riemua! Mukaan pääsee kahden kuukauden ikäisestä 10-vuotiaaseen ilman aiempaa kokemusta ja pääsykokeita. Riittää kun haluat musisoida ryhmässä!

Tervetuloa aloittamaan musiikkiharrastus!

Musiikkileikkikoulutoiminta on tavoitteellista musiikkikasvatusta, joka etenee lasten kehitysvaiheiden ja kunkin lapsiryhmän edellytysten mukaisesti. Muskarissa musiikki koetaan elämyksellisesti laulamalla ikäkaudelle sopivia lauluja, soittamalla keho-, rytmi- ja melodiasoittimia, kuuntelemalla erilaista musiikkia ja hiljaisuutta sekä liikkumalla musiikin mukana. Musiikkia myös integroidaan muihin taidemuotoihin (esim. sadut, kuvallinen ilmaisu, draama).

Musiikkikasvatus tukee lapsen luovuutta, laajentaa hänen käsitemaailmaansa sekä edistää itsetunnon kehitystä. Musiikkileikkikoulutoiminta edistää lapsen sosiaalista kasvua sekä tukee fyysistä, emotionaalista ja kielellistä kehitystä. Musiikkileikkikoulussa lapsi saa kokea musiikin ilon; tarkoitus on herättää lapsessa myönteinen asenne musiikkia kohtaan koko elämän ajaksi.

Muskarin, bändipajan ja soitinkarusellin lukujärjestys kevätlukukaudelle 2019 (soitinvalmennusryhmät alempana tällä sivulla)

TU = Tuomelan koulu PÄ = Pähkinärinteen koulu NI = Niittyvillan avoin päiväkoti KI = Husaaritien päiväköti, Kivistö

IMG 20181218 113833

       

 

       

Lapset jaetaan ryhmiin syntymävuoden perusteella.

Perheryhmä 30 min 0-2v. aikuisen kanssa
Sisarusmuskari 30 min 0-5v. sisarukset aikuisen kanssa
Sisarusmuskari 45 min 3-6v. sisarukset ilman aikuista
Musiikkileikkiryhmät 45 min 3-6v. ilman aikuista
S    


Perheryhmät (lapset jaetaan ryhmiin syntymävuoden mukaan)

  • 0-2- vuotiaat lapset aikuisen kanssa, kesto 30min
  • sisarusmuskari 0-5- vuotiaille sisaruksille  aikuisen kanssa, kesto 30min

Tunneilla palautetaan vanhempien ja lasten mieliin unohtuneita lastenlauluja ja opetetaan uusia. Lisäksi tuetaan lapsen ja vanhemman välistä myönteistä kehitystä läheisyyden avulla. Perheryhmissä totutellaan yhdessä oloon muiden lasten ja aikuisten kanssa. Tunneilla körötellään, leikitään, lauletaan, soitetaan keho- ja rytmisoittimia, kuunneellaan musiikkia ja liikutaan musiikin mukaan.

Musiikkileikkiryhmät

  • 3-6- vuotiaille ilman aikuista, kesto 45 min
  • 3-6- vuotiaille sisaruksille ilman aikuista, kesto 45 min

Totutellaan olemaan yhdessä ja toimimaan ryhmässä. Tunneilla lauletaan, leikitään, soitetaan keho-, rytmi- ja melodialyömäsoittimia, kuunnellaan musiikkia sekä liikutaan musiikin mukaan. Lapset tutustuvat musiikillisiin periskäsitteisiin leikinomaisen oppisen kautta. 4-vuotiailla melodiaa havainnollistetaan käsemerkein relatiivisen solmisaation metodein (so-mi). 5-vuotiailla havainnollistaminen laajenee melodian ja kämerkkien käyttöön. Oopettelemme leikin avulla musiikin perustietoja ja –taitoja sekä tarjoamme myönteisiä kokemuksia musiikin parissa.

Soitinvalmennusryhmät

Soitonvalmennusryhmässä voi aloittaa soittimesta riippuen 3-6 -vuotiaana. 

Soitinvalmennusryhmien aikataulut keväällä 2019

 

IMG 20181219 090226