Musiikkileikkikoulu ja soitinvalmennus

   
   

DSC8591

Muskari on täynnä musiikin oppimisen riemua! Mukaan pääsee kahden kuukauden ikäisestä 10-vuotiaaseen ilman aiempaa kokemusta ja pääsykokeita. Riittää kun haluat musisoida ryhmässä!

Tervetuloa aloittamaan musiikkiharrastus!

Musiikkileikkikoulutoiminta on tavoitteellista musiikkikasvatusta, joka etenee lasten kehitysvaiheiden ja kunkin lapsiryhmän edellytysten mukaisesti. Muskarissa musiikki koetaan elämyksellisesti laulamalla ikäkaudelle sopivia lauluja, soittamalla keho-, rytmi- ja melodiasoittimia, kuuntelemalla erilaista musiikkia ja hiljaisuutta sekä liikkumalla musiikin mukana. Musiikkia myös integroidaan muihin taidemuotoihin (esim. sadut, kuvallinen ilmaisu, draama).

Musiikkikasvatus tukee lapsen luovuutta, laajentaa hänen käsitemaailmaansa sekä edistää itsetunnon kehitystä. Musiikkileikkikoulutoiminta edistää lapsen sosiaalista kasvua sekä tukee fyysistä, emotionaalista ja kielellistä kehitystä. Musiikkileikkikoulussa lapsi saa kokea musiikin ilon; tarkoitus on herättää lapsessa myönteinen asenne musiikkia kohtaan koko elämän ajaksi.

Muskarin, bändipajan, soitinvalmennuksen ja soitinkarusellin lukujärjestys lukuvuodelle 2019

TU = Tuomelan koulu PÄ = Pähkinärinteen koulu NI = Niittyvillan avoin päiväkoti KI 

 

Maanantai 

Tiistai  Keskiviikko   Torstai Perjantai 
 

10.00-13.30 TU

Vauvat alle 1v. 

 10.30-11 TU

1-2 -vuotiaat

 

9.30-10.00 TU

Tarinallinen muskari

vauvat alle 1v. TU 

 

10.30-11.00 TU

1-2 -vuotiaat

11.00-11.30 TU

Sisarusryhmä

 

10.00-10.45

Tarinallinen muskari 1-2v. TU

 

 

11.00-11.30 TU

Sisarusryhmä

11.30-12.00 TU

Vauvat alle 1v. 

 

10.45-11.30

 Tarinallinen muskari 3-4v. TU

         
 

16.45-17.30 TU

Ukulelemuskari 6-10v.

     
 

17.30-18.15 TU

Tarinallinen viuluryhmä

     
 

16.45-17.30 PÄ

3-4-vuotiaat

16.30-17.00 NI

1-2 -vuotiaat

16.30-17.15 NI

Sisarusryhmä

 

17.15-18.00 TU

Soitinkaruselli

17.30-18.15 PÄ

5-vuotiaat

17.00-17.45 NI

3-vuotiaat

17.15-18.00 NI

5-vuotiaat

 

18.00-18.15 TU

Soitinkaruselli

18.15-19.00

Bändipaja

17.45-18.30 NI

4-vuotiaat

18.00-18.45 NI

Soitinmuskari

 

 

Lapset jaetaan ryhmiin syntymävuoden perusteella.

Perheryhmä 30 min 0-2v. aikuisen kanssa
Sisarusmuskari 30 min 0-5v. sisarukset aikuisen kanssa
Sisarusmuskari 45 min 3-6v. sisarukset ilman aikuista
Musiikkileikkiryhmät 45 min 3-6v. ilman aikuista
Soitinvalmennus    3v >


Perheryhmät (lapset jaetaan ryhmiin syntymävuoden mukaan)

  • 0-2- vuotiaat lapset aikuisen kanssa, kesto 30min
  • sisarusmuskari 0-5- vuotiaille sisaruksille  aikuisen kanssa, kesto 30min

Tunneilla palautetaan vanhempien ja lasten mieliin unohtuneita lastenlauluja ja opetetaan uusia. Lisäksi tuetaan lapsen ja vanhemman välistä myönteistä kehitystä läheisyyden avulla. Perheryhmissä totutellaan yhdessä oloon muiden lasten ja aikuisten kanssa. Tunneilla körötellään, leikitään, lauletaan, soitetaan keho- ja rytmisoittimia, kuunneellaan musiikkia ja liikutaan musiikin mukaan.

Musiikkileikkiryhmät

  • 3-6- vuotiaille ilman aikuista, kesto 45 min
  • 3-6- vuotiaille sisaruksille ilman aikuista, kesto 45 min

Totutellaan olemaan yhdessä ja toimimaan ryhmässä. Tunneilla lauletaan, leikitään, soitetaan keho-, rytmi- ja melodialyömäsoittimia, kuunnellaan musiikkia sekä liikutaan musiikin mukaan. Lapset tutustuvat musiikillisiin periskäsitteisiin leikinomaisen oppisen kautta. 4-vuotiailla melodiaa havainnollistetaan käsemerkein relatiivisen solmisaation metodein (so-mi). 5-vuotiailla havainnollistaminen laajenee melodian ja käsimerkkien käyttöön. Oopettelemme leikin avulla musiikin perustietoja ja –taitoja sekä tarjoamme myönteisiä kokemuksia musiikin parissa.

Soitinvalmennusryhmät

Soitinvalmennusryhmässä voi aloittaa soittimesta riippuen 3-6 -vuotiaana.