Hinnasto

Hinnasto

Lukukausimaksu on mahdollista jakaa kuukausieriin. Voit sopia mahdollisista maksujärjestelyistä toimiston kanssa. Laskut lähetetään syyskuussa ja tammikuussa. Kesken kauden aloittavien oppilaiden lukukausimaksu lasketaan jäljellä olevien opetuskertojen mukaan. Ilmoittautuminen koskee koko lukuvuotta, mikäli osallistumista ei peruta vuodenvaihteessa. Alla olevat maksut ovat lukukausimaksuja.

Musiikin varhaisiän opetus

Perheryhmä 30 min 110 €

Sisarusmuskari 30 min 180 € / kaksi lasta

Sisarusmuskari 45 min 270 € / kaksi lasta

Leikkiryhmät (3-5-v.) 45 min 145 €

Soitinvalmennus 30 min ryhmätunti ja 15 min yksilötunti. Ryhmätunti yhdessä instrumentissa (bändipaja, piano, kantele, viulu, poikkihuilu ja nokkahuilu) 330 €

Soitinkaruselli 5-9-vuotiaille. Ryhmätunti, jossa kaksi kertaa yhtä instrumenttia (piano, viulu, alttoviulu, sello, klassinen kitara, huilu, kanteleet, laulu). Tunnit pidetään syyslukukaudella, jonka päätteeksi valitaan kevääksi soitin. 45 min 210 €

Ukuleleryhmä 6-9-vuotiaille. Hinta sisältää ukulelen. 45 min 250 €

Instrumenttiopetus

Yksilöopetus 30 min 446 €

Yksilöopetus 45 min 628 €

Yksilöopetus 60 min 810 €

Paritunti 30 min 285 €

Paritunti 45 min 333 €

Ryhmätunti 3-4 oppilasta 45 min 265 €

Suzuki-ryhmäopetus 14 kertaa 30 min ryhmä + 15 yksilö 330 €

Bändiopetus ryhmässä, vähintään 4 osallistujaa 45 min 210 €

Kuoro 75 min 100 €

Yhteissoitto 10 kertaa 45 min 120 €

Ilmoittautuminen

Musikessa voit aloittaa harrastamisen koska tahansa! Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautua voit osoitteessa musike.eepos.fi.

Kokeilutuntipaketti 3 x 30 min maksaa 75 euroa.

Hyvä tietää

Peruutukset ja muutokset Kaikki peruutukset ja muutokset tulee ilmoittaa kirjallisesti toimistoon.

Poissaolot Oppilaan omista syistä (matkoista, sairaudesta) aiheutuvia poissaoloja ei hyvitetä.

Muskariopetuksen käytännöt

Syyslukukauden muskaripaikan voi perua veloituksetta 1.8.2019 asti ja kevätlukukauden 31.12.2019 asti. Mikäli syyslukukauden muskaripaikka perutaan 2.9.2019 mennessä ja kevätlukukauden 27.1.2020 mennessä, laskusta hyvitetään puolet koko lukukausimaksusta. Sen jälkeiset peruutukset eivät oikeuta maksuhyvitykseen. Lopettamisajankohdaksi katsotaan se päivä, jolloin asiasta on kirjallisesti ilmoitettu Musiken toimistoon. Maksumuistutuksen lähettämisestä perimme 5 €. Laskujen maksamatta jättäminen ei ole sama kuin oppilaspaikasta luopuminen. Maksujen perintä siirretään maksukehoituksen jälkeen perintätoimistolle.

Oppilaspaikka katsotaan menetetyksi, jos oppilas on ilmoittamatta poissa lukukauden kahdelta ensimmäiseltä opetuskerralta. Tässäkin tapauksessa oppilaalta laskutetaan puolet lukukausimaksusta.

Poissaoloja voi korvata vastaavissa ryhmissä sopimalla tästä ryhmän opettajan kanssa etukäteen. Opettajan sairastumisen vuoksi voidaan perua ilman korvausvelvollisuutta yhteensä enintään kaksi opetuskertaa lukuvuoden aikana. Mikäli opetuskertoja joudutaan perumaan enemmän, tunnit pyritään korvaamaan ylimääräisillä tunneilla tai erillisillä tapahtumilla. Arkipäiville osuvien juhlapyhien (itsenäisyyspäivä, vappu ja helatorstai) opetuskertoja ei korvata.

Musiikinopetuksen käytännöt

Opetuskertoja instrumenttiopetuksessa on syys- sekä kevätlukukaudella 15, yhteensä lukuvuoden aikana 30. Soitinvalmennusryhmillä opetuskertoja on 14. Lisäksi opetukseen sisältyy viisi konserttia tai tapahtumaa joko kuulijana tai esiintyjänä. Soitinopetuksen lisäksi lukukausimaksuun sisältyy mahdollisuus osallistua musiikin perusteiden eli musiikinteorian opetukseen. Yhteensä opetusviikkoja on 35.

Oppilaspaikan peruuttaminen on tehtävä kirjallisesti koulun toimistoon. Oppilaalta, joka keskeyttää opintonsa kesken lukukauden, veloitetaan käytyjen tuntien lisäksi neljää opetuskertaa vastaava peruutusmaksu.

Opetukseen liittyviä käsitteitä

Yksilöopetus: Opetus järjestetään yksilöopetuksena oppilaan ja opettajan kahdenkeskisenä opetustuokiona

Pariopetus: Opetus järjestetään kahdelle oppilaalle samanaikaisesti. Tunneilla opiskellaan yhdessä, mutta pieni ryhmäkoko mahdollistaa yksilöllisyyden huomioimisen. Paritunnille voi osallistua itse sopimansa parin kanssa tai pyytää oppilaitoksen henkilökuntaa etsimään sopivan parin.

Ryhmäopetus: Ryhmäopetus toteutetaan opettamalla samanaikaisesti noin 3-5 oppilaan ryhmää. Myös ryhmäopetuksessa huomioidaan yksilölliset tarpeet.

Pariopetuksen/ryhmäopetuksen ja yksilöopetuksen yhdistäminen: Opetus järjestetään pääsääntöisesti pariopetuksena tai ryhmäopetuksena ja oppilaille kuuluu myös yksilöopetusta sovittu määrä.

Bändiopetus: Bändiopetuksessa opiskellaan eri bändisoittimien soittoa yksilötunneilla sekä ryhmässä. Lukukauden aikana bändiopetus sisältää 11 kpl 30 minuutin yksilötunteja ja 4 kpl 45 minuutin pituisia ryhmätunteja.

Suzuki-opetus: Metodia saa käyttää Suzuki-opettajakoulutuksen saanut opettaja. Suzuki-metodin opetusfilosofia perustuu kuuntelemalla oppimiseen ja ajatukseen siitä, että musiikillinen lahjakkuus ei ole sisäsyntyistä, vaan sitä voidaan harjoitella. Musiikkiharrastus voidaan aloittaa jo varhain, sillä kuuntelemalla oppimisessa ei tarvita nuotinlukutaitoa. Kannustava oppimisympäristö, koko perheen aktiivinen osallistuminen sekä ryhmäopetuksen merkitys korostuvat opetuksessa