Musiikkileikkikoulu ja soitinvalmennus

Muskari on täynnä musiikin oppimisen riemua! Mukaan pääsee kahden kuukauden ikäisestä 10-vuotiaaseen ilman aiempaa kokemusta ja pääsykokeita. Riittää kun haluat musisoida ryhmässä!

Tervetuloa aloittamaan musiikkiharrastus!

Musiikkileikkikoulutoiminta on tavoitteellista musiikkikasvatusta, joka etenee lasten kehitysvaiheiden ja kunkin lapsiryhmän edellytysten mukaisesti. Muskarissa musiikki koetaan elämyksellisesti laulamalla ikäkaudelle sopivia lauluja, soittamalla keho-, rytmi- ja melodiasoittimia, kuuntelemalla erilaista musiikkia ja hiljaisuutta sekä liikkumalla musiikin mukana. Musiikkia myös integroidaan muihin taidemuotoihin (esim. sadut, kuvallinen ilmaisu, draama).

Musiikkikasvatus tukee lapsen luovuutta, laajentaa hänen käsitemaailmaansa sekä edistää itsetunnon kehitystä. Musiikkileikkikoulutoiminta edistää lapsen sosiaalista kasvua sekä tukee fyysistä, emotionaalista ja kielellistä kehitystä. Musiikkileikkikoulussa lapsi saa kokea musiikin ilon; tarkoitus on herättää lapsessa myönteinen asenne musiikkia kohtaan koko elämän ajaksi.

Syyslukukauden 2019 Muskariryhmät

Maanantai

Tu 17.15-18.00 Soitinkaruselli 1

TU 18.00-18.45 Soitinkaruselli 2

Tiistai

Tu 9.30-10.00 Vauvat alle 1-v. Juha Mäki

TU 10.00-10.30 Sisarusryhmä, Juha Mäki

TU 15.45-16.30 Ukulelelmuskari, Minttu Kruus

TU 16.30-17.00-18.00 Tarinallinen viuluryhmä, Minttu Kruus

TU18.00-18.45 3-4-vuotiaat, Minttu Kruus

PÄ 17.30-18.15 Bändimuskari, Juha Mäki

Perjantai

TU 9.30-10.00 Vauvat alle 1-v. Minttu Kruus

TU 10.00-10.30 Tarinallinen muskari 1-2-vuotiaat

TU 10.30-11.15 Tarinallinen muskari 3-4-vuotiaat


TU=Tuomelan koulu, PÄ=Pähkinärinteen koulu

Lukukausimaksut: 30 minuutin tunti 110 €, 45 minuutin tunti 145€ ja sisarusryhmä 180 € (30 min) 270 € (45 min) /kaksi lasta. Bändipaja, viulyryhmä, soitinmuskari ja soitinkaruselli 210 €. Ukuleleryhmä 250 € sisältäen oman ukulelen. Soitinkarusellissa tutustutaan eri soittimiin syyskauden ajan.

Lapset jaetaan ryhmiin syntymävuoden perusteella.

  • Perheryhmä, 30 min, 0-2v. aikuisen kanssa
  • Sisarusmuskari, 30 min, 0-5v. sisarukset aikuisen kanssa
  • Sisarusmuskari, 45 min, 3-6v. sisarukset ilman aikuista
  • Musiikkileikkiryhmät, 45 min, 3-6v. ilman aikuista
  • Soitinvalmennus, 3v >

Perheryhmät (lapset jaetaan ryhmiin syntymävuoden mukaan)

  • 0-2- vuotiaat lapset aikuisen kanssa, kesto 30min
  • sisarusmuskari 0-5- vuotiaille sisaruksille aikuisen kanssa, kesto 30min

Tunneilla palautetaan vanhempien ja lasten mieliin unohtuneita lastenlauluja ja opetetaan uusia. Lisäksi tuetaan lapsen ja vanhemman välistä myönteistä kehitystä läheisyyden avulla. Perheryhmissä totutellaan yhdessä oloon muiden lasten ja aikuisten kanssa. Tunneilla körötellään, leikitään, lauletaan, soitetaan keho- ja rytmisoittimia, kuunnellaan musiikkia ja liikutaan musiikin mukaan.

Musiikkileikkiryhmät

  • 3-6- vuotiaille ilman aikuista, kesto 45 min
  • 3-6- vuotiaille sisaruksille ilman aikuista, kesto 45 min

Totutellaan olemaan yhdessä ja toimimaan ryhmässä. Tunneilla lauletaan, leikitään, soitetaan keho-, rytmi- ja melodialyömäsoittimia, kuunnellaan musiikkia sekä liikutaan musiikin mukaan. Lapset tutustuvat musiikillisiin periskäsitteisiin leikinomaisen oppisen kautta. 4-vuotiailla melodiaa havainnollistetaan käsemerkein relatiivisen solmisaation metodein (so-mi). 5-vuotiailla havainnollistaminen laajenee melodian ja käsimerkkien käyttöön. Oopettelemme leikin avulla musiikin perustietoja ja –taitoja sekä tarjoamme myönteisiä kokemuksia musiikin parissa.

Soitinvalmennusryhmät

Soitinvalmennusryhmässä voi aloittaa soittimesta riippuen 3-6 -vuotiaana.